Neurosales

Neurosales

Neurosales (wpływ behawioralny)
DLACZEGO  TO SZKOLENIE:

Sprzedaż prowokatywna opiera swoje założenia o model funkcjonowania psychologi behawioralnej i neurosprzedaży. Głównym czynnikiem pracy w tym modelu sprzedażowym jest etap poznania i zaznajomienia się z procesem funkcjonowania neuronów lustrzanych, których odkrycie w ostatnich latach przyniosło twórcom nagrodę Nobla. Sprzedaż prowokatywna zawiera elementy „the challenger sale” a zatem metodologii nazwanej i określanej 4 rewolucją w sprzedaży. Stanowiąc jej udoskonalenie w aspekcie psychologicznym. Warsztat odbędzie się na podłożu psychologi behawioralnej a zatem płaszczyznom wpływu społecznego i neuropsychologi gdzie nacisk kładziony jest na strukturę wypowiedzi, przekaz podprogowy i kotwiczenie przestrzenne.

CEL SZKOLENIA:

Udoskonalenie aktywnego i angażującego klientów stylu sprzedażowego. Rozpoznawanie dominujących zachować i oznak zakupowych swoich rozmówców. Czytanie potrzeb klientów i stosowna do tego odpowiedź. Nabycie umiejętności dyskretnego, aczkolwiek skutecznego przejmowania kontroli nad przebiegiem rozmowy sprzedażowej. Dobieranie odpowiednich produktów pod danego klienta.Zdobycie umiejętności wzbudzania konstruktywnego napięcia swoich rozmówców w celu sprowokowania do dalszych działań zgodnych z przyjętymi założeniami. Nabycie umiejętności skutecznego dostosowania komunikatów do potrzeb i celów rozmówcy. Rozpoznawanie i reagowanie na próby manipulacji, brudne sztuczki, taktyki dywersyjne, gry negocjacyjne

Start: 20 stycznia ( Hotel Senator) Starachowice
Godzina: 9:00 – 18:00

——————–
Rozkład jazdy:

MODUŁ 1: Wzbudzenie Ciekawości ( Gotowość i Chęć)
Kluczowy moduł uświadamiający, czym kierują się klienci w swoim procesie chęci rozmowy i gotowości do naturalnej „ludzkiej” rozmowy. Ludzie są w ciągłym biegu, nigdy nie wiadomo w jakiej sytuacji znajduje się człowiek, gdy odbiera od nas telefon. Większość badań uświadamia nas, że mamy dokładnie 3 maksymalnie 6 sekund na to, by zaciekawić do rozmowy, a nie całe 3-4 sekundy w sytuacji, gdy usłyszymy w słuchawce „ nie mam czasu”, jak zatem sobie z tym radzić?
W module m.in. takie zagadnienia jak:

Wywołaj konfuzję – słowa, które wzbudzają ciekawość.
Zmień pozycję – NIe dzwoń jak „sprzedawca”, sprawdź gotowość.
Możliwe 3 scenariusze na odmowę rozmowy – bądź przygotowany.
90% sprzedawców odpuszcza, ty nie musisz – Postaw słuchacza na progu.
Metoda 3 x Tak – Uzyskaj pierwsze ( pytanie zamykające)

MODUŁ 2: Wyzwanie dla sprzedawcy – sprzedaj swój produkt edukując klienta.
Interaktywna sesja warsztatowa ujawniająca psychologiczne mechanizmy towarzyszące podejmowaniu decyzji, zarówno biznesowych, jak  i osobistych w oparciu o systemem własnych przekonań, wartości i dążenia do zaspokojenia fundamentalnych potrzeb traktowanych jako fundament do skutecznego dostosowania (TAILORING).
Sesja obejmować będzie m.in. następujące zagadnienia:

System wartości oraz przekonań, czyli granice, które wyznaczają spektrum naszych potrzeb.
Efekt motyla, czyli o największych zmianach, które zawsze mają swój początek w niewielkich działaniach.

MODUŁ 3: Sprzedawca jako Dr House sprzedaży, czyli jak błyskotliwie  diagnozować klienta

Nawyki które posiadamy, systemy wartości, sposób odbierania i akceptowania ogólnych prawd życiowych znacząco wpływa na nasz sposób zachowania i przyjmowania informacji. Znajomość tych mechanizmów prowadzi do głębszego poznania i zrozumienia drugiego człowieka.
Sesja obejmować będzie m.in. następujące zagadnienia:

Techniki Dr. House’a, które sprawią, że uczestnicy zaczną myśleć „jak skalpel”. Precyzyjnie oddzielając fakty i łączyć je na nowo, aby znaleźć kreatywne możliwości sprzedaży.
Efekt „konsylium”. Innowacyjna metoda, dla zespołów sprzedażowych. Dzięki niej będą mogli zdiagnozować najtrudniejszych klientów i zaaplikować z dla nich kreatywne rozwiązania.

MODUŁ 4: Technika „6 zmysłu” wykorzystywana przez Challengera w sprzedaży

W procesie  poznawczym istnieją zasadniczo tylko trzy fazy naturalnego odbierania bodźców zewnętrznych.  Są to: Instynkt, Intelekt i Intuicja. Z czego ta ostatnia ma znaczący wpływ na podejmowane przez nas decyzję zakupowe.
Sesja obejmować będzie m.in. następujące zagadnienia:

Trening korzystania z naturalnego zasobu intuicji. Doskonaląc swoją intuicję uczestnicy warsztatu zaczną szybciej trafiać w potrzeby klienta.
Trening intuicji niekonwencjonalnymi metodami.

————————–

Kim jestem i dlaczego mam prawo, aby z tej kompetencji nauczać.
Osiągnięcia:
★ 17 razy uzyskany tytuł sprzedawcy miesiąca, w tym tytuł najskuteczniejszego sprzedawcy 2016 r. i najlepszego dyrektora sprzedaży 2017,
★ 5000+ przeszkolonych sprzedawców,
★ 20+ artykułów napisanych do magazynów sprzedażowych,
★ doświadczenie w sprzedaży w branżach ( marketing, it, farmacja, budownictwo, sprzedaż bezpośrednia)
★ 4 książki – 3 bestsellery.
★ średni wolumen mojej sprzedaży z czasów pracy w sprzedaży bezpośredniej: 1+ mln zł rocznie.
★ publicysta: Forbes, Szef sprzedaży, As sprzedaży, Marketer+…
★ wykładowca akademicki na WSPiA w Lublinie – psychologia sprzedaży
★ wykładowca Szkoły Zarządzania Sprzedażą w Warszawie
★ Były zawodowy sportowiec, Mistrz Polski (AMP) i reprezentant kraju na mistrzostwach Europy (UME) – 2 krotnie. (5 miejsce Kazań)

Start: 20 stycznia ( Hotel Senator) Starachowice
Godzina: 9:00 – 18:00
Cena: 399 zł (osoba)
Organizator wystawia faktury Vat.

Więcej informacji pod numerem telefonu +48783771001
Bądź pod adresem e-mail biuro@mateuszmrozowski.pl

REZERWUJ TERAZ