Project Polska. Dziesięć filarów. Jedna organizacja.

Project Polska. Dziesięć filarów. Jedna organizacja.

Integracja społeczeństwa z polską diasporą, promocja polskiego dziedzictwa kulturowo- historycznego, zaangażowanie obywatelskie to tylko kilka z przykładów działań realizowanych przez Project Polska, będący platformą rozwoju i aktywności, a przede wszystkim społecznością ludzi angażujących się w jego działania, których celem jest wspieranie  lokalnych projektów i integracja Polonii. Z założycielką Project Polska, Barbarą Czyżnikowską rozmawia Alicja Gietka.

Czym jest Project Polska?

Project Polska jest organizacją użyteczności publicznej non-for-profit, która została założona w 2010 roku. Głównym elementem naszej działalności oraz motywem do działania jest kształtowanie kapitału społecznego wśród Polonii w szeroko pojętym tego znaczeniu, zarówno w sferze zawodowej, profesjonalnej jak i w sferze obywatelskiej. Pragniemy w ten sposób promować liderów życia publicznego na naszym terenie, poprzez przekazanie im umiejętności i wiedzy potrzebnych w działalności społeczno-politycznej.

Jak wyglądały początki organizacji? Skąd się wziął koncept?

Jeżeli chodzi o początki organizacji to musimy cofnąć się do 2010 roku. Project Polska był moją inicjatywą. Wywiązała się ona z chęci oraz zewnętrznej potrzeby stworzenia tego typu organizacji. Podczas studiów na kierunku Polityki Publicznej i Zarządzania Publicznego miałam możliwość współpracy z wieloma organizacjami pozarządowymi, które nakładają duży nacisk na rozwój społeczny, na budowanie kapitału społecznego i Iiderskiego wśród lokalnych społeczności. Po jakimś czasie zauważyłam, że jeżeli chodzi o społeczność polską na naszym terenie, istnieje luka w tejże dziedzinie. Inicjatywa ta była więc bardzo oddolna i stanowiła bezpośredni odzew na zapotrzebowanie lokalnej społeczności.

Co znajduje się w gamie Waszych inicjatyw, spotkań, które oferujecie?

Nasza organizacja posiada dziesięć kluczowych filarów działania, za pomocą których staramy się inicjować oraz promować partycypację społeczną. Każdy z tych elementów jest powiązany i ma uwarunkowanie w naszej strategii organizacyjnej. Jednym z tych filarów są działania poświęcone aktywizacji zawodowej i profesjonalnej kobiet. Przez ostatnie lata wdrażamy ten filar poprzez wykłady, warsztaty, prezentacje, które mają na celu podnoszenie świadomości zawodowej Polek, ale też uświadomienie im potencjału jaki mają w sobie. Budowanie i kreowanie umiejętności miękkich – od asertywności do pewności siebie, to podstawy tego programu. Kolejny element naszej działalności skupia się na badaniu i analizie potrzeb Polonii w wielu aspektach życia publicznego. Kładziemy duży nacisk na współpracę z brytyjskimi organizacjami działającymi na naszym terenie, takimi jak NHS i jednostki samorządowe, starając się w ten sposób przybliżyć im trudności i problemy z jakimi borykają się Polacy. Wdrażamy to poprzez organizację inicjatyw: grupy sondażowe, badania oraz programy ewaluacyjne. Poprzez swoją działalność pragniemy zachęcać Polonię do budowania wizji i poczucia współodpowiedzialności za sprawy ważne dla Polonii w Leicestershire, ale także na płaszczyźnie krajowej. Ważnym elementem działalności Project Polska jest motto: Uczestnicy naszych inicjatyw są również organizatorami tych działań. Program i charakter naszych wydarzeń określają osoby, które w nich uczestniczą. Nasze inicjatywy są dla wszystkich: dzieci, młodzież, młodych rodziców, zapracowanych, seniorów… a także tych mało zaangażowanych. Organizujemy wiele spotkań odnoszących się z jednej strony do aspektu kulturowego, integracyjnego, a z drugiej promujących pozytywne relacje między społeczne: prelekcje, spotkania z gośćmi, którzy promują naszą ideę budowania kapitału społecznego, ale też motywują innych do działania i uświadamiają wartości i cele, które staramy się zaszczepić w korzenie naszej Polonii. Nieodłącznym filarem naszej działalności jest pozytywna promocja polskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego i polskości w odniesieniu do innych społeczności lokalnie, ale też i globalnie. Ważne jest, aby kreować pozytywny, bardzo rzetelny obraz Polonii i jej wkład w środowisko, w którym funkcjonujemy i w ten sposób promować politykę i dyplomację publiczną.

Jak określiłabyś polską diasporę na Wyspach?

Z własnych obserwacji oraz doświadczenia mogłabym polską diasporę zidentyfikować jako środowisko ludzi aktywnych, przedsiębiorczych i zdeterminowanych, zdolnych zarazić swoją aktywnością innych. Polska diaspora to również ogromny potencjał biznesowi, który bardzo szybko się rozwija, a także świetnie jest odbierany przez inne osoby. Jesteśmy bardzo ukierunkowani na osiągnięcie celu i pozytywne dążenie do sukcesu.

Która historia polskiej emigracji jest dla Ciebie najbardziej inspirująca?

Moją inspiracją, moim motywem do tego co robię i co staram się zakorzenić wśród Polaków jest emigracja powojenna i bogate dziedzictwo historyczne, które się z tym wiąże, a także doskonałe relacje, jakie starsza polska diaspora ma w budowaniu sieci pomiędzy sobą. Ludzie ci kreują inspirujące postawy społeczne poprzez swoje zaangażowanie, pielęgnowanie polskości i historię, jednocześnie podążając za duchem czasu i nowoczesności. Są bardzo elastyczni w stosunku do „teraz”. Jest to dla mnie inspiracją i motywacją do tego, żeby poświęcać się temu co robię i starać się tą wizję wszczepić w innych.

Alicja Gietka