Zamówienie

Pakiet członkostwa

Został wybrany Pakiet PREMIER CLUB członkostwa w PREMIER International Business Club.

Kwota do zapłaty £29.00 za Miesiąc.

Posiadasz kod rabatowy? Wprowadż go tutaj.

Zakładanie nowego konta
LEAVE THIS BLANK
Regulamin

REGULAMIN SERWISU

Informacje ogólne

International IBC Club Ltd. z siedzibą przy ul. 23 Melville Street, Edynburg EH3 7PE w Wielkiej Brytanii, zarejestrowany w Companies House pod numerem SC536435 jest dostawcą Usług realizowanych w ramach działalności (zwaną dalej Klubem), dostępnych pod adresem www.premieribc.org. Klub oferuje różne usługi, produkty, szkolenia, materiały dydaktyczne (nazywane dalej Usługami). Użytkownicy strony internetowej www.premieribc.org zwani są dalej Klientami.

 

Zakup usług

Zamówienia można składać dwadzieścia cztery godziny na dobę przez system zakupu usług, stanowiący integralną część strony internetowej. Przedmiotem sprzedaży są usługi oferowane przez Klub na stronie internetowej www.premieribc.org

W celu dokonania zamówienia wymagana jest rejestracja Klienta na stronie www.premieribc.org Rejestracja jest bezpłatna. Nabywcy przysługuje prawo wglądu w dane własnego konta Klienta, w szczególności we własne dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza zamówienia.

Zamawiający dokonuje zakupu Usługi w następujący sposób:

  • Rozliczenia dokonanego w drodze transakcji kartą kredytową i PayPal
  • Dokonania bezpośredniego przelewu na konto International IBC Club Ltd.

Zamówienia są realizowane pod warunkiem, że płatność dokonywana jest na konto Klubu lub poprzez system PayPal.

Zastrzega się, że Klub może w przypadku podejrzenia nieprawidłowości lub unieważnienia zamówienia (dotyczy to w szczególności błędnego lub niezgodnego przedstawiania danych osobowych, niezbędnych do realizacji Usługi), zrezygnować z wykonania zamówienia.

Klub zastrzega sobie prawo do sprawdzenia złożonego zamówienia przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych środków, na własny koszt. Taka weryfikacja będzie przeprowadzona w pierwszej kolejności, by móc dokonać realizacji zamówienia.

Klub ma prawo uchylić potwierdzenie zamówienia w przypadku błędnego oświadczenia woli, o którym mowa w art 84 Kodeksu Cywilnego.

 

Cena

Wszystkie ceny są brutto i podane są w funtach brytyjskich. Cena umieszczona obok każdej usługi obowiązuje od momentu złożenia zamówienia. W uzasadnionych przypadkach Klub zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usługi w ofercie, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany. Jeżeli nowa cena nie spełnia oczekiwań Klienta, jest on w pełni uprawniony do zmiany lub anulowania zamówienia.

Ceny Usług opublikowane na stronie internetowej nie obejmują kosztów dostawy.

Faktura jest dołączona do każdej zamówionej usługi.

 

Zwrot zakupionych usług

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz 271 z późniejszymi zmianami), usługi zakupione przez Internet mogą być zwrócone bez podania przyczyny w terminie dziesięciu dni. Termin, w którym Klient może odstąpić od umowy jest liczony od daty doręczenia przesyłki, a w przypadku, gdy umowa dotyczy świadczenia usługi, od dnia jej zawarcia.

Termin 14 dni do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów odnoszących się do zakupu:

  • Rozpoczętego świadczenia usług, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art 7 ust 1;
  • Audio i wizualne oraz zapisy na nośnikach danych, po usunięciu ich oryginalnego opakowania przez konsumenta;
  • Korzyści, których cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  • Świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym zamówieniu lub ściśle z nim związanych;
  • Świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone, lub których przedmiot jest przedmiotem mogącym ulec szybkiemu uszkodzeniu;
  • Dostawy prasy;
  • Usługi w zakresie gier i zakładów

Zawiadomienie o rezygnacji z Usługi powinno być sporządzone przez Klienta w formie pisemnej w ciągu 14 dni i przekazane Klubowi. Jeżeli nie istnieją okoliczności przewidziane w przepisach, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy i zażądać zwrotu zapłaconej kwoty. Klient nie może odstąpić od umowy po wykonaniu usługi.